Foreningens Historie

   Forside   Historie     Aktiviteter     Julemarked     Meddelelser     Kontakt

Borgmester Jens Aage Rasmussen i det daværende Ebeltoft Kommune fik engang to påfugle forærende. Da han ikke kunne have dem hjemme, fik de bolig i Den Gamle Farvergaard. De fløj over hustagene og var til stor gene for trafikken i Jernbanegade. Det endte med, at den ene blev påkørt og døde. Den blev udstoppet og via daghøjskolen er den kommet til os, som er opkaldt efter den.
Påfuglen betyder helheden, der er ved at blive virkeliggjort. Også genfødsel og opstandelse - at dø for at kunne leve.
I alkymien har påfuglen samme betydning som Fugl Føniks, der rejser sig af asken.


En duft af kaffe byder folk velkommen, når man besøger Påfuglen. Medlemmerne beskæftiger sig med mange forskellige aktiviteter bl. a. sølv, papirarbejde, decoupage, syning, patchwork, alle former for håndarbejde og meget andet. Alle hjælper hinanden. Det sociale netværk betyder meget.
Ideen til Påfuglen opstod hos en gruppe kvinder, der i 1995 havde været på et 4 mdrs. ophold på Daghøjskolen. De mange kreative aktiviteter og ideer havde de lyst til at dele med andre. Snart voksede medlemstallet og man søgte et sted at være.
I 1996 stillede Ebeltoft Kommune lokaler til rådighed i den gamle Pavillon på Festpladsen, som deltes med genbrugsbutikken.
Der blev dannet en bestyrelse og Påfuglen blev en selvstændig forening med 40-50 medlemmer - et bredt udsnit af kommunens kvinder. 
Påfuglen har skiftet adresse et par gange og da medlemstallet desværre er faldet en del, er der nu plads til os på Nedergade 40, 1. sal.