Kontakt

   Forside   Historie     Aktiviteter     Julemarked     Meddelelser     Kontakt

 

 

 

Formand: Else Rasmussen telf.: 30 44 10 63
Kasserer: Birgit Inge Nielsen telf.: 60 9375 77
Sekretær Birgit Kristensen telf.: 29 21 04 55 e-mail birgit.kr@post.tele.dk

Suppleanter: Lise Storm og Margit Sørensen


Revisor: Inge Larsen
Revisorsuppleant: Tove Nielsen